VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Skladno z določili Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (EU 2016/679) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04 in nadaljnji), sprejema podjetje EXPERTO International d.o.o., Bohova 76, 2311 Hoče Slovenija, naslednjo:

IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Splošno

S to izjavo podjetje EXPERTO International d.o.o. opredeljuje način obdelave: zbiranja, beleženja, urejanja, strukturiranja, shranjevanja, prilagajanja, spreminjanja, preklica, vpogleda, uporabe, razkritja vaših osebnih podatkov.

Pojmi, uporabljeni v tej izjavi, so povzeti iz 4. čl. Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju »Uredba«).

Katere osebne podatke obdelujemo

Podjetje EXPERTO International d.o.o. obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbenih storitev, katere pogodbena stranka je posameznik na katerega se osebnih podatki nanašajo. Ti osebni podatki so: ime in priimek sklenitelja pogodbe, bivališče sklenitelja pogodbe, elektronski naslov sklenitelja pogodbe, telefonska številka sklenitelja pogodbe in davčna številka sklenitelja pogodbe.

Zakaj podjetje zbira in obdeluje osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov je:

  • Podatke o vašem imenu in priimku ter naslovu zbiramo zaradi priprave ponudbe in nadaljnjega poslovnega sodelovanja
  • Podatke o telefonski številki zbiramo zaradi možnosti obveščanja o potrditvi naročil, servisnih storitvah, storitvah vezanih na naročilo ali posredovanja drugih nujnih informacij vezanih na vaše povpraševanje/naročilo
  • Podatke o elektronskem naslovu zbiramo zaradi obveščanja in odgovora na vaše povpraševanjem, obveščanja o novostih, posredovanju informacij, obveščanja o spremembah

 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli umaknete in sicer s sporočilom na email naslov: toshiba@experto.si

Kako me bo podjetje kontaktiralo glede trženjskih razlogov

Podjetje vas bo po elektronski pošti ali telefonsko obveščalo o vašem povpraševanju/naročilu, servisnih storitvah, storitvah vezanih na naročilo in novih produktih, prodajnih akcijah, dogodkih in podobno.

V kolikor se boste kadarkoli odločili, da podatkov v trženjske namene ne želite več dajati, lahko soglasje umaknete na način, da nas o tem obvestite na naš e-mail naslov toshiba@experto.si

Kakšne so moje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Podjetje sprejema vse ukrepe, da ohranja vaše podatke točne.

Skladno z evropsko uredbo in slovensko zakonodajo imate določene pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih podjetje obdeluje. Predvsem imate pravico do dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ali do omejitve obdelave ter pravico do ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov.

V kolikor želite uveljavljati katero od teh pravice, lahko kadarkoli kontaktirate naše podjetje na e-naslov toshiba@experto.si.

Ali podjetje razkriva in posreduje osebne podatke tretjim osebam

Podjetje EXPERTO International d.o.o. ne razkriva in ne posreduje ali prodaja osebnih podatkov tretjim osebam.

Vaše osebne podatke razkrijemo tretjim osebam le v primeru da tako zahteva zakonodaja.

Vaši osebni podatki se hranijo in obdelujejo preko našega ponudnika storitev, ki je lociran v RS in kateremu vaše osebne podatke zaradi narave dela razkrijemo. Od našega ponudnika storitev zahtevamo, da zaščiti vaše osebne podatke. Naš ponudnik storitev ne sme in mu je prepovedano, da uporablja ali razkrije vaše osebne podatke iz kakršnega koli razloga, razen za delovanje sistema.

Kako dolgo podjetje hrani osebne podatke

Podjetje hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno da izpolni obveznosti iz pogodbe zaradi katere se podatki obdelujejo.

Osebne podatke, ki jih ne potrebujemo več za tekoče poslovanje in iz zakonskih razlogov, uničimo in trajno odstranimo ter izbrišemo iz vseh naših evidenc takoj, ko nas pisno obvestite, da je to vaša zahteva.

 

Kako lahko kontaktiram podjetje glede zaščite osebnih podatkov

V kolikor želite imeti vpogled v osebne podatke, ki jih hranimo o vas, jih spremeniti ali umakniti soglasje za hrambo, nas prosim kontaktirajte na toshiba@experto.si

V kolikor se ne strinjate z načinom našega ravnanja z vašimi osebnimi podatki, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu, t. j. pri Informacijskemu pooblaščencu RS. Vsekakor pa predlagamo, da nas o kakršnemkoli nestrinjanju najprej obvestite, da zadevo uredimo sporazumno.

Prosimo, kontaktirajte nas tudi v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede načina uporabe osebnih podatkov, ki morebiti ni naveden v tej izjavi.

Končne določbe

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov začenja veljati z dne 1.1.2022. Podjetje lahko spremeni, dopolni, uskladi, popravi ipd. to izjavo, na način, da odraža njeno politiko poslovanja ter da se uskladi z veljavno zakonodajo. Tako spremenjena izjava bo učinkovala od objave. Izjava bo objavljena na spletni strani podjetja https://shop.experto.si/